NY BESTYRELSE


Mandag den 8. oktober havde den nye bestyrelse første møde efter generalforsamlingen.

Det vigtigste punkt på dagsordenen var konstituering af bestyrelsen.

Der var bred enighed om følgende:

StartFragment

  • Ny formand er Michael Brock

  • Næstformand Niclas Misfeldt

  • Sekretær Mette Fugl Borgsmidt

  • Økonomi Tanja Solsø

  • Øvrige medlemmer er Michaela Højsgård, Andreas Sparvath og Nicolai Vad Kruse

Tina Therkilsen deltager som kasserer uden for bestyrelsen.

Der kan nu arbejdes videre med klubbens vision og mission og der igennem videreudvikle klubben samt skabe endnu bedre vilkår og rammer for alle klubbens medlemmer.

God arbejdslyst til den nye bestyrelse ⚽

EndFragment