EKSTRAORDINÆR GENERALSAMLING


Ved den ordinære generalforsamling var det reviderede regnskab ikke klar til aflæggelse og bestyrelsen i Horsens Håndboldklub indkalder derfor til kombineret forældremøde, fredagshygge og ekstraordinær generalforsamling

Fredag den 27. oktober 2017

Husk tilmelding i klubmodul.

Program

Kl. 17:30 Se og oplev Klavs Bruun Jørgensen træne

U12 College

Kl. 19:00 Klubben er vært ved tapas og rødvin

Forældremøde

Ekstraordinær generalforsamling

Dagsorden til generalforsamlingen

  • Valg af dirigent

  • Beretning

  • Årsrapport til godkendelse

  • Behandling af indkomne forslag*

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer

  • Valg af suppleant

  • Valg af revisor

  • Eventuelt

*Forslag, der ønskes forelagt generalsamlingen til behandling eller vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.