GENERALFORSAMLING

Onsdag den 20. september 2017, kl. 19:00 inviterer bestyrelsen til generalforsamling i Dagnæshallens cafeteria

Dagsorden:

  • Valg af dirigent

  • Beretning

  • Årsrapport til godkendelse

  • Behandling af indkomne forslag

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer

  • Valg af suppleant

  • Valg af revisor

  • Eventuelt

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til behandling eller vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.