GENERALFORSAMLING

09.08.2017

Onsdag den 20. september 2017, kl. 19:00 inviterer bestyrelsen til generalforsamling i Dagnæshallens cafeteria

 

Dagsorden:

  • Valg af dirigent

  • Beretning

  • Årsrapport til godkendelse

  • Behandling af indkomne forslag

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer

  • Valg af suppleant

  • Valg af revisor

  • Eventuelt

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til behandling eller vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

May 13, 2020

April 8, 2020

March 10, 2020

November 9, 2019

August 8, 2019

August 5, 2019

Please reload

Støt vores sponsorer de støtter os