NY BESTYRELSE I HORSENS HK


En lille sluttet kreds kunne høre formand Jes Boesens beretning om året der er gået, og det faktum at bestyrelsen nu i 4 ud af 5 sæsoner har skabt et overskud.

Foreningen er i dag gældfri, og der er derfor gode muligheder for at sætte nye skibe i søen og bruge kræfterne på udvikling af klubben fremfor at finde besparelsesmuligheder.

Ikke mindst vil det nu være økonomisk muligt at tilbyde gode forhold og aktiviter for især ungdomsafdelingen.

Jes Boesen meldte også ud at han ville trække sig fra posten i Horsens Håndboldklub, da han mente at det var tid til nye kræfter i bestyrelsen.

Jes Boesen fortsætter som hidtil i HH elite.

Flere af de eksisterende bestyrelsesmedlemmer ønskede ikke genvalg, og derfor blev der på generalforsamlingen sammensat en hel ny bestyrelse.

Horsens HK’s nye bestyrelse ser ud som følger.

Mette Fugl Michael Brock Jan Vang Østergaard Kristian Röhne Andy Villadsen

Suppleant blev Michael Sorth.

Den nye bestyrelse trådte sammen umiddelbart efter generalforsamlingen og fik sig konstitueret.

Det blev enstemmigt vedtaget at den nye formand i Horsens Håndboldklub blev Jan Vang Østergaard, der har en meget stor erfaring med bestyrelsesarbejde i diverse idrætsforeninger.

I den nye bestyrelse var der bred enighed om at der bl.a. skulle arbejdes med sammenholdet og følelsen af forening, så Horsens HK også fremadrettet vil være en rigtig god klub for både bredde & eliteidræt i Horsens Kommune.